#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Vừa mới biết đến người mẹ kế này là mình có những ham muốn có những sự mong chờ, nhưng chẳng bao giờ mẹ kế này làm điều ấy với mình cả trừ khi mình cho bà ấy những gì mà bà ấy mong muốn, điều đó thì hơi khó đối với một người như mình vì mình cũn nói thật sự là mình chẳng biết đưa đến cho bà ấy cái mẹ gì nữa cơ, nhưng chắc là bà ấy hiện bây giờ là đang cần tiền thì phải, mà cần tiền như này thì đương nhiên là phải kiếm tiền để đưa cho bà ấy rồi chứ làm gì có chuyện tự nhiên bà ấy cho mình chén đâu mà nhỉ phải không nào các bạn

Diễn viên tham gia phim

N/A