#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nếu nói chính xác một câu đúng đó là con gì nuôi cũng để thịt đúng không nào các bạn và đương nhiên đứa con em gái nuôi này cũng thế mình nuôi xong là mình thịt thôi mỗi khi buồn buồn là mình vẫn thường gọi nó đi chơi sau đó hai đứa đi nhà nghỉ với nhau, điều đặc biệt đối với mình là con này nó cũng thích được làm điều đó với mình nữa cơ, mà đã thích thì đương nhiên là mình chiều nó thôi có vấn đề gì đâu, không chỉ là thích được làm điều đó mà nó còn muốn được sung sướng với mình mỗi ngày sau khi làm việc xong hai đứa lại bắt đầu hẹn nhau đi ăn đi chơi nè

Diễn viên tham gia phim

N/A