#Sever 1#Sever 2
Dịch vụ đi kèm của nhân viên môi giới nhà đất xinh đẹp

Dịch vụ đi kèm của nhân viên môi giới nhà đất xinh đẹp

Nội dung phim

Môi giới bất động sản là một nghề mới và có thu nhập rất lớn miễn là có được nhiều khách hàng bán được nhiều dự án chính vì vậy có rất nhiều người đăng ký để làm công việc nghẹ nhàng mà lương lại cao này. Tuy nhiên nghề gì thì cũng cần phải có duyên có kiến thức về nó, điển hình như em nhân viên xinh đẹp trong tập phim sex dưới đây để bán được hàng em đã chẳng ngần ngại khuyến mại dịch vụ massage thân thể miễn phí cho những khách hàng đã chốt đơn của mình. Nói cách khác chỉ cần khách chốt đơn là ngay lập tức khách sẽ được cùng em nhân viên chân dài này mây mưa một trận tới bến

Diễn viên tham gia phim

N/A